söndag, september 20, 2009

Nu startas ett mansförbund

Ämne: Jämställdhet

Jag tycker egentligen att det är konstigt att det behövs kvinnoförbund. Jag tycker att alla människor borde kunna se till alla andra människors bästa. Nu vet jag ju att verkligen inte är sådan utan att kvinnoförbunden har en plats inom den politiskavärlden. Som man kan jag inte se och föreställa mig alla problem som kvinnor ställs inför.

Nu har, eller ska, Moderaterna starta ett mansförbund. Jag tycker att det är bra. Jag hoppas att de kommer att lyfta upp frågor där män utsätts för diskriminering på samma sätt som kvinnoförbunden gör. Den viktigaste frågan för mansförbundet att jobba med när nog vårdnadstvister och när mammor hindrar pappor från att träffa sina barn. Att gå till botten med alla påståenden om sexuella övergrepp som kastas fram när vårdnadstvister drar igång. Enligt en holländsk studie ljugs det om sådana övergrepp i 95% av fallen. Det innebär inte att vi ska igonrera de 5 % som stämmer, men det innebär inte att vi per definition ska gå på kvinnas påståenden.

Dock vill jag även avsluta med detta: "Pappa är inte något man är, det är något man förtjänar att vara". Fast det kanske skulle utvecklas till "Förälder är inte något man är, det är något man förtjänar att vara".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar