onsdag, mars 17, 2010

Varför är politiker så inkompetenta?

Ämne: Jämställdhet och politik

En autistisk pojke bor 50 % med mamman och 50 % med pappan. Mamman får 100 % av vårdbidraget. Hur kan ett system vara uppbyggt på det sättet att sådana siutationer kan uppkomma? Visst kan man införa regler och sedan inse att det blir konstiga konsekvenser av reglerna. Försäkringskassan insåg detta 2005 och föreslog en lagändring. Den röstade politikerna ned. Hur kan man rösta ned ett förslag som går ut på att både mamman och pappan ska få lika möjligheter att ta hand om sina barn? Är politikerna köpta av ROKS? Eller är de bara helt inkompetenta?

2005 hade vi socialdemokratiskt styre så skyll inte detta på Alliansen. Dock tycker jag att Alliansen fortare än kvickt ser tll att ändra denna idiotiska lag så att rättvisa skipas.

Jag är så oerhört trött på att myndigheter alltid utgår från att mamman är förälder nummer 1.

4 kommentarer:

 1. Föräldrarna kan på särskild blankett ansöka om att vårdbidraget
  ska delas mellan föräldrarna. Ansökan måste vara underskriven av båda
  föräldrarna, i annat fall kan försäkringskassan inte dela vårdbidraget. De har inget emot det, så man kan ju fråga sig om det är mamman som är diskriminerande eller om de inte ens haft en kommunikation kring det sinsemellan. Det är väl lika med barnbidraget? Är det inte? Det hamnar väl automatiskt hos mamman? Det är väl än värre och bra mycket underligare än att det hamnar på den adressen där barnet är folkbokfört?
  '
  När vi hade vårdbidrag hade jag hela. Det var jag som stannade hemma alla år, sökte alla bidrag och gick på alla möten och var hemma alla sjukdagar och och och. Det täckte upp för att jag inte hade möjlighet att arbeta i en stund då det inte fanns någon vilja alls från pappan. Pappan här har vaknat till liv och tar ansvar idag. Det är ju skönt!

  SvaraRadera
 2. Det är naturligtvis vanskligt att "läsa mellan raderna" i tidningsartiklar, men som jag tolkar det skriver inte hon under och genom detta får han inga pengar.

  Problemet är väl just att det inte kan delas om inte båda skriver under. Det borde väl vara tvärtom nästan, att enda chansen att inte dela (vid gemensam vårdnad) är att man skriver på.

  SvaraRadera
 3. Delad vårdnad innebär ju inte att man bor varannan vecka hos den ena och varannan vecka hos den andra eller på något annat vis 50/50. Det är en inte helt enkelt löst fråga. Jag hade delad vårdnad med en person som skulle höra av sig när han ville börja träffa sitt barn.

  SvaraRadera
 4. Nä, det är ju sant, men hur som helst tycker jag att utgångsläget på något sätt borde vara att bidragen delas och om nåon vill ändra på det så får frågan lyftas.

  För den här pappan blir ju dagens system oerhört orättvist...

  Problemet uppstår väl oftast när föräldrar inte kommer överens och hur saker ska lösas då är ju svårt att säga. Men ett bättre system än dagens efterfrågas...

  SvaraRadera