söndag, augusti 09, 2009

Kvinnor döms för att de är kvinnor, män döms för att de gör fel.

Ämne: Jämställdhet och politik

Det finns få saker som gör mig mer irriterad än sådana här uttalanden. Anita Bråkenhielm påstår att Gotlands förra lanshövding Marianne Samuelsson enbart fick avgå för att hon var kvinna. Det är skrämmande med sådana här idiotiska uttalanden. Samuelsson har misskött sin roll som chef på ett grovs sätt. Hon ser inte att människor är lika inför lagen och hon skyller på underordnande. Finns det någon anledning till att hon inte borde få kicken från sin tjänst?

Detta är ytterligare ett irriterande exempel på när kvinnor utmålas som offer. Samuelsson är inte ett offer. Hon gjorde fel och sedan stod hon inte för det. Hon var en dålig chef. Kvinnor kan också vara dåliga chefer.

I brottsmål är det mer regel än undantag att kvinnor döms enligt en lägre straffskala än män. Är det också riktigt? Det finns mycket konsitgt i samhället och det måste bekämpas.

En viktig princip är "lika inför lagen" och det gäller alla. Alla ska dömas för sitt agerande oberoende av om de är män eller kvinnor. Och när kvinnor gjort fel får de ta sitt ansvar och inte omedlebart utmålas sig eller utmålas som offer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar