onsdag, september 10, 2008

Föräldragruppen, en gång till!

Ämne: Föräldraskap och socialt liv

Idag hade vi återträff med vår föräldragrupp. Nästan alla var där med sina små barn. Det var givande och kul att träffa alla. Vi hade farhågor att det skulle bli en massa jämförande, och det blev det till viss del. Dock var nivån bra, det handlade mest om erfarenhetsutbyte och det var nyttigt.

Delta i föräldragruppen och gå på träffarna även efter att barnet är fött! Det är ett bra stöd och det är dessutom kul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar